تاتی تاتی عسلم
 
عسل ومهلا شیرینیه زندگین


 

http://zibasaz.niniweblog.com/


 

http://zibasaz.niniweblog.com/


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 11 آبان 1393 توسط مامان عسل 

یاحسین جان

یاعلی اصغرجانم به فدایت

پیرهمه بوداگرچه اوکودک بود  صبرش زغریبی پدراندک بود****می کردبه نی اشاره می کردرباب****ای کاش سرنیزه کمی کوچک بود*****جانم به فدایت یاعلی اصغر    

                                                     

   هرکاریت کردم نمی خندیدی فکرکنم عزیزم توهم این غم حس کردی....(عزاداری هاتون قبول التماس دعا)


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 7 آبان 1393 توسط مامان عسل