عسل عزیزم نفسمعسل عزیزم نفسم، تا این لحظه 5 سال و 8 ماه و 10 روز سن دارد
مهلاعزیزم نفسممهلاعزیزم نفسم، تا این لحظه 15 سال و 3 ماه و 17 روز سن دارد

تاتی تاتی عسلم

۲۷ماهگیت مبارک عسلم

سلام عسلی مامان..۲۷ماهگیت مبارک..این روزایه کم درگیراینم که شماروازجیش بگیرم..اماموفق نشدم شماهمکاری نمیکنی...جیش داری ولی وقتی روی توالت فرنگی میزارمت یابه دستشویی می برمت جیغ ودادمیکنی که من جیش ندارم خلاصه که نتونستم تابه الان موفق بشم..ایشالله که پست بعدی موفقیت دراین پروژه سنگییییییین باشه..این عکس هم وقتی داشتیم به خونه عمه میرفتیم ازت انداختم... ...
18 مرداد 1394
1