.: عسل عزیزم نفسم تا این لحظه ، 4 سال و 6 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: مهلاعزیزم نفسم تا این لحظه ، 14 سال و 1 ماه و 22 روز سن دارد :.