تاتی تاتی عسلم
 
عسل ومهلا شیرینیه زندگین


 

http://zibasaz.niniweblog.com/


 

http://zibasaz.niniweblog.com/


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 11 آبان 1393 توسط مامان عسل 

سلام دخترنازم فدای اون صورت ماهت بشم امروزداشتی بازی بدو بدومیکردی ازاونجایی که همیشه خطرناک میدویی پات به مبل گرفت وخوردی زمین سرت خوردبه نوک سنگ..اولش که بغلت کردم متوجه نشدم توبغلم آرومت کردم اما وقتی خواستم ببوسمت دیدم یه طرف صورتت پرخون شده ...نمیدونی مامان چه حالی شدطبق معمول اول دست وپاموگم کردم بعدباخودم هی میگفتم وای حالاچیکارکنم خداآخه چیشده وای حالاخونشوچه جوری بندبیارم ...سمیراجونواحدروبه روکمکم کردوشمابردیم دکترخداروشکرکه به خیرگذشت سرت کمی شکسته پانسمان شدی دوباره بایدببرمت دکترپانسمان عوض کنه..فدات بشم اصلاگریه نکردی قربونت بشم...به خیرگذشت***


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 11 خرداد 1394 توسط مامان عسل