تاتی تاتی عسلم
 
عسل ومهلا شیرینیه زندگین


 

http://zibasaz.niniweblog.com/


 

http://zibasaz.niniweblog.com/


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 11 آبان 1393 توسط مامان عسل 

۲۱ ماهگیت مبارک باشه عزیزدل مادر..نفسم یه کمی مطلب گذاشتنم دیرشدآخه مامانی یه کم درگیرکارعیده ..امسال یه کمی زودشروع کردم البته خونه روبهم نریختم کم کم شروع کردم که نه خسته بشم ونه شمااذیت بشی..یه کارجدیدیادگرفتی نمیدونم توی فیلم دیدی که کسی تیرمیخوره وبعددرچندمرحله به زمین میفته..وقتی بهت میگیم عسل خودتوبنداز...خیلی آروم اول روزانومیفتی وبعدمیشینی وبعدغش میکنی و درازمیفتی ..ماهم بهت میخندیم.وای مامانی این مداددست گرفتنت ماروکشته نمیدونیم ازدستت چیکارکنیم دیواری سالم توخونه نزاشتی همه جاخط خطیه..حالاکاش دیواربود..روی جاکفشی روی یخچال روی کمد..اول که بهت دفترمیدیم خیلی قشنگ میشینی وخط خطی میکنی امابعدچنددقیقه خسته میشی ومدادبه دست توخونه رژه میری..تامدادومیزاری رودیوارصدای مادرمیادوزودفرارمیکنی ومیخندی..تواین عکسهاهم همش درحال بدوبدوکردن وقیافه گرفتنی ..تابگیم عسل ساکت دست به سینه میشی عین توعکس..این عکسهاهم مال چندشب پیشه که برق هم نداشتیم ولی من به عکس انداختنم ادامه دادم توعکس آخری هم تندتندداری عروسکتوبوس میکنی خوش به حال عروسکه **.....راستی اینوهم اضافه کنم که شیرپاستوریزه نمیخوری نمیدونم چیکارکنم نتونستم آخربه شیرعادتت بدم اصلادوست نداری همه مدلش روهم بهت دادم همه کارهم کردم تولیوان نی دار..توشیشه شیر..کمی هم توش نبات میندازم ولی دوست نداری حالامن باکمک چی توروازشیربگیرم خودم هم سردرگم موندم..متفکر


نوشته شده در تاريخ جمعه 17 بهمن 1393 توسط مامان عسل