تاتی تاتی عسلم

عسل ومهلا شیرینیه زندگین

زمان تاتی تاتی عسل

عسلم وقتی یک سال ویک ماهت بودتونستی اولین قدمهای نازنینت روبرداری ...پیشرفت خوبی داری البته خیلی هم به مبل ودرودیوار میخوری که باعث ناراحتی مامان میشه... . ...
10 تير 1393

ﺟﻮﺟﻮﻯ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻋﺴﻠﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ دارم ﺍﻟﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﺪﻯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻭﺩﻭﻣﺎﻩ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺭﻭﺯ جیگﺮﺗﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮﻋﺰﻳﺰﺩﻝ ﻣﺎﻣﺎﻥ وباباوا

  عسلم مامانی جدیدن خیلی شیطون شدی یاباید ازتوی کابینتهادربیارمت یاازتوی میزتلوزیون . همیشه هم بایدمواظبت باشم وقتی کانالهای تلوزیون عوض میکنی ال سی دی نندازی خلاصه پاتوقت شده پای تلوزیون وکابینت ................ ...
8 تير 1393